THÔNG TIN CẦN BIẾT
Điều lệ vận chuyển
Tin đăng ngày: 31/5/2013 - Xem: 3147

1. Định nghĩa 

1.1 Trong điều lệ vận chuyển, các thuật ngữ sau đây có ý nghĩa như sau: 
+    “Hành lý” có nghĩa là tài sản cá nhân của hành khách mang theo trong suốt hành trình. Trừ khi có quy định khác, hành lý bao gồm cả hành lý ký gửi và hành lý xách tay.
+    Thẻ hành lý có nghĩa là chứng từ mà chúng tôi cấp cho hành khách để nhận dạng Hành lý ký gửi.
+    “Hành lý ký gửi” có nghĩa là Hành lý được chúng tôi giữ hộ và được cấp Thẻ hành lý; Hành lý ký gửi còn được gọi là “Hành lý đã đăng ký” 
+    “Điều kiện Hợp đồng” là mọi điều kiện được thông báo tới hành khách liên quan đến dịch vụ vận chuyển của chúng tôi, bao gồm cả các thông tin thể hiện trên vé hoặc trong điều lệ vận chuyển đã được công bố.
+    “Thiệt hại” bao gồm tử vong, bị thương hoặc thương tích thân thể cho hành khách, mất mát toàn bộ hay từng phần hoặc bất kỳ thiệt hại nào khách phát sinh từ, hoặc liên quan đến dịch vụ vận chuyển hoặc các dịch vụ khác của chúng tôi.
+    “Vé điện tử” có nghĩa là xác nhận hành trình do chúng tôi hoặc đại diện ủy quyền của chúng tôi phát hành, hoặc cũng có thể là thẻ lên tàu bay.
+    “Xác nhận hành trình”  có nghĩa là tài liệu do chúng tôi cung cấp cho hành khách mua vé điện tử, trong đó chứa đựng Tên hành khách, mã đặt chỗ, thông tin chuyến bay và các thông báo khác cho hành trình. Hành khách phải luôn giữ tài liệu này  bên mình trong suốt hành trình.
+    “Hành khách” hoặc “Quý khách” có nghĩa là bất kỳ người nào, ngoại trừ các thành viên tổ bay, được hoặc sẽ được chúng tôi vận chuyển trên tàu bay.
+    “Chặng” có nghĩa là chuyến bay từ sân bay đến sân bay.
+    “Chỗ ngồi” nghiã là chỗ ngồi trên tàu bay.
+    “Vé” có nghĩa là xác nhận hành trình và bao gồm Vé điện tử do chúng tôi hoặc đại diện ủy quyền của chúng tôi ủy quyền phát hành và bao hàm các điều kiện hợp đồng và thông báo trong đó.
+    “Điều lệ vận chuyển” có nghĩa điều lệ vận chuyển này.
+    “Hành lý xách tay” có nghĩa là bất kỳ hành lý nào không phải là hành lý ký gửi và bao gồm mọi vật phẩm mà Quý khách mang lên tàu bay.
+    “Chúng tôi” có nghĩa là hãng hàng không Vietjet.
+    “Trang web” nghĩa là  trang web www.vietjetair.com của chúng tôi.

1.2 Tiêu đề của các điều khoản trong điều lệ vận chuyển này chỉ nhằm mục đích thuận tiện và  không  có giá trị diễn giải nội dung.

2. Áp dụng

2.1 Điều lệ vận chuyển này áp dụng cho mọi dịch vụ vận chuyển được ghi trong vé.

2.2 Nếu không có quy định cụ thể khác trong điều lệ vận chuyển, điều lệ vận chuyển được ưu tiên áp dụng trong trường hợp có khác biệt giữa điều lệ vận chuyển và điều kiện hợp đồng hoặc bất kỳ quy định nào khác.

2.3 Ngôn ngữ sử dụng trong Điều lệ vận chuyển là Tiếng Việt và Tiếng Anh và có thể được dịch ra thêm nhiều thứ tiếng khác, tuy nhiên Tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng để giải thích các quy định cụ thể. 
 
3. Vé / Xác nhận hành trình

3.1 Vé hoặc Xác nhận hành trình là bằng chứng xác nhận hợp đồng vận chuyển giữa hành khách và chúng tôi. Vé, điều lệ vận chuyển cùng các điều kiện hợp đồng  cấu thành các các điều kiện của hợp đồng vận chuyển giữa hành khách và chúng tôi.

3.2 Vé  chỉ có giá trị cho hành khách có tên và chuyến bay được ghi rõ trong vé.

3.3 Chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ vận chuyển cho hàng khách có tên trên vé. Hành khách phải xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ khi làm thủ tục chuyến bay.

3.4 Vé chỉ có thể  được chuyển nhượng theo như đúng quy định của điều lệ vận chuyển và điều kiện hợp đồng.
 
4. Giá vé/Cước vận chuyển

Cước vận chuyển được chúng tôi công bố vào thời điểm mua vé và  không bao gồm phí hành chính, phí phục vụ và các loại phí khác  nếu không có các quy định khác của chúng tôi vào từng thời điểm. Cước vận chuyển chỉ bao gồm chi phí vận chuyển từ sân bay khởi hành đến sân bay đến. Cước vận chuyển không bao gồm các dịch vụ mặt đất trong sân bay hoặc từ sân bay đến thành phố, nếu chúng tôi không có thông báo hoặc quy định khác. Chúng tôi chỉ vận chuyển đơn chặng và không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về việc nối chuyến, kể cả trường hợp Quý khách nhỡ chuyến bay tiếp theo.

4.1 Phí phục vụ cho trẻ nhỏ từ 14 ngày tuổi trở lên đến dưới 2 tuổi (tính theo ngày khởi hành) được quy định cụ thể  trong Biểu phí. Trẻ nhỏ phải ngồi trên lòng người lớn đi kèm. Một người lớn chỉ có thể đưa một trẻ nhỏ đi kèm. Xe đẩy trẻ con không được phép mang lên tàu bay.

4.2 Cước vận chuyển không bao gồm bất kỳ khoản thuế, phí hoặc lệ phí nào liên quan đến dịch vụ vận chuyển hàng không của bất kỳ cơ quan nhà nước sân bay hay bên thứ ba nào khác. Hành khách sẽ phải thanh toán mọi khoản thuế, phí hoặc lệ phí như vậy. Các khoản thuế, phí và lệ phí sẽ được thông báo cho thể cho Quý khách vào thời điểm mua vé hoặc thay đổi hành trình. 
Bất kỳ các loại thuế, phí hoặc lệ phí nào về vận tải hàng không được quy định bởi Nhà nước hoặc cơ quan có thẩm quyền khác hoặc bởi cơ quan điều hành sân bay mà có liên quan đến việc Quý khách sử dụng các dịch vụ hoặc cơ sở vật chất sẽ được cộng vào giá vé, phí hành chính và lệ phí của chúng tôi, và sẽ do Quý khách thanh toán, trừ khi được chúng tôi quy định cụ thể khác đi. Các loại thuế, phí và lệ phí áp dụng đối với việc vận chuyển bằng đường hàng không có thể thay đổi vào từng thời điểm và có thể được áp dụng sau khi việc mua vé của Quý khách đã được xác nhận. Tuy nhiên, Quý khách vẫn phải chịu mức thuế, phí và lệ phí thay đổi đó vào thời điểm mức thuế, phí và lệ phí đó có hiệu lực trước khi chuyến bay khởi hành. Xin xem bảng phí của chúng tôi để biết về số tiền của từng loại thuế, lệ phí và Phí bảo hiểm.

4.3 Cước vận chuyển và lệ phí được thanh toán bằng đơn vị tiền tệ quy định trong biểu phí do chúng tôi công bố, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc chúng tôi có thỏa thuận khác.
 
5. Đặt chỗ

5.1 Xác nhận  đặt chỗ: việc đặt chỗ sẽ được xác nhận sau khi hoàn thành thanh toán và khi chúng tôi cung cấp cho Quý khách mã xác nhận và vé điện tử. Sau khi được xác nhận, vé không được phép hủy và hoàn lại. 

5.2 Thay đổi hành trình: việc thay đổi hành trình, bao gồm thay đổi tên hành khách, chuyến bay, chặng bay và thời gian khởi hành, phải tuân thủ các quy định của mục này tùy theo từng hạng vé và các điều kiện chung sau đây:
- Nếu cước vận chuyển mới thấp hơn cước vận chuyển hiện tại, khoản chênh lệch sẽ không được hoàn lại cho Quý khách.
- Nếu cước vận chuyển mới cao hơn cước vận chuyển hiện tại hành khách phải thanh toán khoản chênh lệch cước vận chuyển trước khi thay đổi hành trình được xác nhận.
- Việc thay đổi chỉ được hoàn thành sau khi thanh toán phí thay đổi theo quy định được công bố trong biểu phí của chúng tôi và chúng tôi xuất lại vé mới. 

5.3 Hạng vé Flexi: việc thay đổi hành trình  có thể được thực hiện tới 1 ngày sau ngày khởi hành dự kiến.

5.4 Hạng vé Eco: việc thay đổi hành trình chỉ được thực hiện khi tuân thủ các điều kiện sau đây: 
- Chặng bay không thể được thay đổi;
- Việc thay đổi phải được thực hiện chậm nhất trước 2 ngày trước ngày khởi hành dự kiến;

5.5 Hạng vé Promo:  việc thay đổi hành trình chỉ được thực hiện khi tuân thủ các điều kiện quy định tại mục 5.4 và các điều kiện sau:
- Tên hành khách không thể được thay đổi;
- Mọi thay đổi chỉ có thể thực hiện cùng với việc nâng hạng vé.

5.6 Thay đổi tên hành khách: vé đã được xác nhận có thể được đổi tên hành khách theo các quy định về thay đổi hành trình và với các điều kiện sau: 
- Đối với vé đơn chặng: hành khách chưa làm thủ tục chuyến bay;
- Đối với vé khứ hồi: hành khách chưa làm thủ tục chuyến bay cho chặng bay đầu tiên;

5.7 Vé phải được thanh toán đầy đủ trước khi chúng tôi xác nhận đặt chỗ. Trong bất kỳ trường hợp nào vé không được thanh toán đầy đủ, chúng tôi có quyền hủy đặt chỗ trước thời gian khởi hành hoặc không cho phép hành khách lên tàu bay. 

5.8 Thông tin cá nhân: Quý khách chấp nhận rằng thông tin cá nhân của Quý khách được chuyển cho chúng tôi vì mục đích thực hiện đặt chỗ, mua vé, mua các dịch vụ liên quan, phát triển hoặc cung cấp dịch vụ, hỗ trợ các thủ tục xuất nhập cảnh và cung cấp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hành trình của Quý khách. Vì các mục đích nêu trên, với việc đặt chỗ, Quý khách đồng ý cho phép chúng tôi lưu trữ và sử dụng các thông tin cá nhân và chuyển tải các thông tin đó tới các trụ sở, văn phòng của chúng tôi, các đại diện ủy quyền phát hành vé, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc các nhà cung cấp dịch vụ liên quan khác.

5.9 Chỗ ngồi: Chúng tôi không đảm bảo bất kỳ chỗ ngồi xác định nào trên tàu bay. Hành khách sẽ được sắp chỗ khi làm thủ tục chuyến bay, tuy nhiên chúng tôi có quyền thay đổi chỗ ngồi của Quý khách bất kỳ lúc nào, ngay cả khi Quý khách đã lên tàu bay. Việc thay đổi này  có thể là bắt buộc vì các nguyên nhân khai thác, an toàn, quy định của nhà chức trách, sức khỏe của Quý khách hoặc vì lý do an ninh.

5.10 Chọn trước chỗ ngồi: vào thời điểm đặt vé hoặc ít nhất 4 giờ trước giờ khởi hành, Quý khách có thể chọn trước chỗ ngồi trên cơ sở thanh toán một khoản phí chọn chỗ. Phí chọn chỗ được công bố cụ thể trong biểu phí của chúng tôi. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo chỗ ngồi Quý khách đã chọn, tuy nhiên, vì các lý do khai thác, an toàn hoặc an ninh, chúng tôi vẫn có quyền sắp xếp lại chỗ ngồi của Quý khách, ngay cả khi quý khách đã lên tàu bay. Trong trường hợp lịch bay của chúng tôi thay đổi, hủy chuyến, chậm chuyến hoặc dồn chuyến, sau khi Quý khách đã  chọn trước chỗ ngồi thành công, chúng tôi được quyền lựa chọn một trong các giải pháp sau: 
a. Sắp xếp Quý khách ngồi đúng chỗ ngồi đã chọn trên chuyến bay kế tiếp;
b. Sắp xếp Quý khách vào chỗ ngồi tương đương trên chuyến bay kế tiếp; hoặc
c. Sắp xếp Quý khách vào bất kỳ chỗ nào còn trống trên chuyến bay kế tiếp  và hoàn lại tiền phí chọn chỗ của Quý khách. 

5.11 Dịch vụ trên tàu bay: Các sản phẩm và dịch vụ trên tàu bay, bao gồm cả các dịch vụ giải trí và suất ăn, không thể được hoàn trả hoặc chuyển nhượng sau khi Quý khách đã mua. Quý khách cũng không thể yêu cầu thay đổi bất kỳ dịch vụ nào đã mua như vậy trong vòng 2 ngày trước ngày khởi hành dự kiến. Chúng tôi được quyền chỉnh sửa, thay đổi giá bán hoặc thay thế bất cứ sản phẩm nào của các dịch vụ trên tàu bay mà không cần thông báo trước. Thẻ lên tàu bay là bằng chứng cho việc Quý khách đã thanh toán các dịch vụ trên tàu bay. Quý khách phải trình thẻ lên tàu bay cho phi hành đoàn để được nhận các dịch vụ trên tàu bay Quý khách đã đặt trước. 
 
6. Làm thủ tục chuyến bay

6.1 Các quầy làm thủ tục của chúng tôi được mở 2 giờ trước giờ khởi hành dự kiến và sẽ đóng 30 phút (đối với chuyến bay quốc nội) và 45 phút (đối với chuyến bay quốc tế) trước giờ khởi hành dự kiến. Thời hạn làm thủ tục có thể khác nhau tùy thuộc vào sân bay và chuyến bay cụ thể và sẽ được cung cấp cho Quý khách khi mua vé. Trong mọi trường hợp, Quý khách phải hoàn tất việc làm thủ tục chuyến bay trong thời gian các quầy làm thủ tục của chúng tôi mở cửa. Quý khách phải có mặt tại quầy làm thủ tục tối thiểu 90 phút trước giờ khởi hành. Chúng tôi có quyền từ chối làm thủ tục chuyến bay cho Quý khách mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào, nếu: 
a. Quý khách yêu cầu  làm thủ tục sau khi quầy làm thủ tục của chúng tôi đóng cửa.
b. Quý khách không có giấy tờ tùy thân hợp lệ hoặc không chứng minh được nhận dạng bản thân cho nhân viên của chúng tôi;
c. Quý khách không có đủ giấy tờ hợp lệ, giấy phép hoặc thị thực cần thiết để đến một địa điểm hoặc quốc gia nhất định;
d. Quý khách không thanh toán đủ cước vận chuyển hoặc bất kỳ loại lệ phí hoặc phí nào phải thanh toán cho chúng tôi;
e. Quý khách có hành vi bạo lực đối với nhân viên của chúng tôi hoặc gây rối tại quầy làm thủ tục hoặc có bất kỳ hành vi hoặc lời nói nào xúc phạm nhân viên của chúng tôi;
f. Chính phủ hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác cấm Quý khách làm thủ tục hoặc lên máy bay;
g. Theo nhận định của chúng tôi, Quý khách không phù hợp để khởi hành vì say rượu hoặc thể trạng yếu một cách rõ rệt;
h. Theo nhận định của chúng tôi, Quý khách không đủ sức khỏe để khởi hành hoặc điều kiện sức khỏe của Quý khách có thể đe dọa hoặc gây nguy hiểm đến sức khỏe của các hành khách khác.

6.2 Tự làm thủ tục: Tùy điều kiện thực tế, chúng tôi có thể cung cấp tiện ích tự làm thủ tục chuyến bay. Các điều kiện cụ thể và hướng dẫn tiện ích này được chúng tôi công bố trên website của chúng tôi và có thể thay đổi theo thời gian mà không cần phải thông báo trước.

6.3 Trong trường hợp không có chỗ ngồi cho Quý khách là hệ quả của việc đặt chỗ quá tải, Quý khách được quyền lựa chọn: 
a. Cho phép chúng tôi vận chuyển Quý khách trên chuyến bay gần nhất còn chỗ theo lịch bay của chúng tôi mà không thu thêm phí, và, nếu cần thiết, có thể gia hạn đặt chỗ của Quý khách; hoặc
b. Chọn ngày bay khác, bảo lưu giá trị cước vận chuyển của Quý khách trong hệ thống của chúng tôi để Quý khách đi lại sau này với điều kiện Quý khách phải đặt chỗ lại trong vòng 3 tháng kể từ thời điểm thực hiện quyền lựa chọn này. 

6.4 Lên tàu bay: Quý khách phải có mặt tại cổng lên tàu bay ít nhất 30 (ba mươi) phút trước giờ khởi hành dự kiến. 

6.5 Vắng mặt: Nếu Quý khách không làm thủ tục đúng giờ, hoặc không lên tàu bay trước khi máy bay khởi hành, cước vận chuyển Quý khách đã thanh toán sẽ không được hoàn trả cho Quý khách vì bất kỳ lý do gì.

6.6 Tuân thủ quy định: Quý khách hoàn toàn chịu trách nhiệm tuân thủ luật, quy định, lệnh, yêu cầu và đòi hỏi của các nước nơi xuất phát, bay đến hoặc bay qua và Điều lệ vận chuyển của chúng tôi, mọi thông báo và chỉ dẫn của chúng tôi liên quan đến các điểm nêu trên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với Quý khách liên quan đến việc xin các giấy tờ cần thiết hoặc tuân thủ luật, quy định, lệnh, yêu cầu, thông báo, đòi hỏi hoặc chỉ dẫn đó, bất kể được đưa ra bằng lời hay bằng văn bản hoặc bằng cách khác, hoặc các hậu quả gây ra cho Quý khách vì lý do không xin được các giấy tờ đó hoặc không tuân thủ luật, quy định, lệnh, yêu cầu, thông báo, đòi hỏi hoặc hướng dẫn đó. 

6.7 Giấy tờ tùy thân: Quý khách có trách nhiệm xin và phải có và sẵn sàng xuất trình theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, tất cả các giấy tờ xuất nhập cảnh, sức khỏe và các giấy tờ khác theo yêu cầu của luật, quy định, lệnh, yêu cầu hoặc đòi hỏi của các nước nơi xuất phát, bay đến hoặc bay qua. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối vận chuyển, nếu Quý khách không tuân thủ, hoặc giấy tờ đi lại của Quý khách không đáp ứng luật, quy định, lệnh, yêu cầu hoặc đòi hỏi áp dụng. 

6.8 Từ chối nhập cảnh: Quý khách phải thanh toán cước vận chuyển và/hoặc tiền phạt áp dụng, bất cứ khi nào chúng tôi, theo lệnh của bất kỳ Chính phủ hoặc cơ quan xuất nhập cảnh nào, được yêu cầu đưa Quý khách trở về điểm xuất phát hoặc một địa điểm khác, vì Quý khách không được nhập cảnh một quốc gia, bất kể là điểm quá cảnh hoặc là điểm đến. Trong hoàn cảnh đó, chúng tôi sẽ không hoàn trả cước vận chuyển cho Quý khách.

6.9 Tiền phạt, chi phí giam giữ …: Nếu chúng tôi bị buộc phải thanh toán hoặc đặt cọc bất kỳ khoản phạt hoặc tiền phạt hoặc phải chịu bất kỳ chi phí nào do Quý khách không tuân thủ luật, quy định, lệnh, yêu cầu hoặc các đòi hỏi đi lại khác của các quốc gia nơi xuất phát, nơi đến hoặc  quá cảnh hoặc do Quý khách không có các giấy tờ cần thiết, Quý khách sẽ phải hoàn lại cho chúng tôi mọi khoản tiền đã thanh toán như vậy, hoặc các chi phí đã phải chịu hoặc sẽ phải chịu như vậy. Chúng tôi có thể áp dụng bù trừ các khoản thanh toán và chi phí đó với giá trị của bất kỳ chuyến đi nào mà Quý khách chưa sử dụng, hoặc bất kỳ khoản tiền nào mà chúng tôi phải trả cho Quý khách.

6.10 Kiểm tra an ninh: Quý khách phải chấp thuận mọi biệp pháp kiểm tra an ninh hoặc kiểm tra sức khỏe của nhà chức trách, nhân viên sân bay hoặc của chúng tôi.
 
7. Từ chối và hạn chế vận chuyển

7.1 Từ chối vận chuyển: Chúng tôi có quyền từ chối vận chuyển Quý khách hoặc hành lý của Quý khách vì lý do an toàn hoặc nếu, trên cơ sở cân nhắc hợp lý, chúng tôi xác định rằng:
a. Hành động như vậy là cần thiết vì lý do an toàn và an ninh;
b. Hành động như vậy là cần thiết cho việc tuân thủ luật, quy định hoặc lệnh của bất kỳ quốc gia nào là nơi bay đi, bay đến hoặc bay qua;
c. Hành vi, vị thế, tuổi tác hoặc trạng thái tinh thần của Quý khách hoặc tình trạng hành lý của Quý khách:
(i) Có thể tạo sợ hãi hoặc gây tổn hại cho hành khách khác hoặc phi hành đoàn; hoặc
(ii) Có thể gây ra nguy hiểm hoặc rủi ro cho bản thân Quý khách, người khác hoặc tài sản khác; hoặc 
(iii) Đòi hỏi cần có sự hỗ trợ đặc biệt.
d. Quý khách đã từng có hành vi xấu trên chuyến bay trước và hành vi đó có thể sẽ lặp lại;
e. Quý khách không tuân thủ, hoặc có thể sẽ không tuân thủ các hướng dẫn của chúng tôi;
f. Quý khách từ chối việc kiểm tra an ninh;
g. Cước vận chuyển hoặc các khoản lệ phí hoặc thuế phải trả vẫn chưa được thanh toán;
h. Có gian lận trong việc thanh toán của Quý khách;
i. Quý khách không có giấy tờ thông hành hợp lệ;
j. Việc đặt chỗ của Quý khách đã được thực hiện thông qua gian lận hoặc bất hợp pháp hoặc do một người không được chúng tôi cho phép;
k. Thẻ tín dụng mà Quý khách thanh toán được thông báo là bị mất hoặc bị đánh cắp;
l. Xác nhận hành trình hoặc vé điện tử của Quý khách là giả mạo hoặc có được một cách gian lận;
m. Xác nhận hành trình bị sửa đổi hoặc bị thêm bớt mà không có sự chấp thuận của chúng tôi hoặc đại lý ủy quyền của chúng tôi (trong trường hợp này chúng tôi được quyền thu lại các giấy tờ trên); và/ hoặc
n. Người làm thủ tục đăng ký chuyến bay hoặc lên tàu bay không chứng minh được mình là người có tên trong xác nhận hành trình (chúng tôi được quyền thu giữ xác nhận hành trình trong trường hợp này).

7.2 Trẻ em: Trẻ em dưới 12 tuổi sẽ không được vận chuyển nếu như không có người từ 18 tuổi trở lên đi cùng.

7.3 Hành khách bị hạn chế khả năng di chuyển/ Hỗ trợ đặc biệt: Vì lý do an toàn, Vietjet chỉ có thể chuyên chở trên một chuyến bay tối đa 5 hành khách bị hạn chế khả năng di chuyển và yêu cầu dịch vụ xe lăn trong sân bay (Ramp) và dịch vụ xe nâng (dành cho khách không thể tự lên xuống cầu thang máy bay). Trong các trường hợp nhất định, chúng tôi có thể yêu cầu hành khách đó phải có người đi kèm. 
Hành khách có yêu cầu hỗ trợ đặc biệt hoặc hành khách bị bệnh, bao gồm cả những người cần thiết bị theo dõi hoặc trợ giúp y tế trên máy bay, cần phải thông báo cho chúng tôi ít nhất 48 giờ trước giờ khởi hành dự kiến để chúng tôi sắp xếp trước loại thiết bị hỗ trợ đặc biệt theo yêu cầu. Việc không thông báo cho chúng tôi sẽ có hệ quả là không có thiết bị khi Quý khách đến sân bay và Quý khách sẽ bị từ chối vận chuyển. Vì lý do sức khỏe và an toàn, hành khách có yêu cầu đặc biệt phải làm thủ tục đăng ký chuyến bay tại sân bay.

7.4 Chúng tôi có thể yêu cầu Quý khách phải có người đi cùng, nếu có cơ sở hợp lý để cho rằng:
a. Điều này cần thiết vì lý do an toàn;
b. Quý khách không thể tự rời khỏi tàu bay; hoặc
c. Quý khách không thể hiểu được các hướng dẫn về an toàn. 

7.5 Phụ nữ có thai: Hành khách có thai phải thông báo việc có thai cho chúng tôi tại thời điểm mua vé và tại quầy làm thủ tục đăng ký chuyến bay. Việc vận chuyển phụ nữ có thai phụ thuộc các điều kiện sau:
a. Phụ nữ có thai đến 27 tuần phải ký bản miễn trừ trách nhiệm tại thời điểm làm thủ tục đăng ký chuyến bay để miễn cho Viejet Air bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh sau đó.
b. Phụ nữ có thai từ 28 đến 32 tuần: 
i. Phải xuất trình giấy xác nhận của bác sỹ; Giấy xác nhận của bác sỹ cần xác nhận số tuần có thai và hành khách đủ sức khỏe để thực hiện chuyến bay; giấy xác nhận phải được phát hành trong vòng 30 (ba mươi) ngày tính từ ngày khởi hành của chuyến bay đi hoặc ngày khởi hành của chuyến bay về dự kiến tùy từng trường hợp; và
ii. Phải ký bản miễn trừ trách nhiệm tại thời điểm làm thủ tục đăng ký bay để miễn cho Vietjet bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh sau đó. 
c. Phụ nữ mang thai trên 32 tuần: chúng tôi không được phép vận chuyển.

7.6 Trẻ sơ sinh: Chúng tôi có quyền từ chối vận chuyển trẻ sơ sinh dưới 14 ngày tuổi. Chúng tôi có thể xem xét vận chuyển trẻ em như vậy khi có văn bản của bác sỹ xác nhận khả năng khởi hành của trẻ và giấy miễn trừ trách nhiệm do cha mẹ trẻ ký.
 
8. Hành lý

8.1 Chúng tôi có quyền từ chối vận chuyển hành lý hoặc vật phẩm trong hành lý sau đây:
a. Vật phẩm không được đóng gói đúng quy cách trong va ly hoặc trong vật chứa thích hợp khác để đảm bảo có thể vận chuyển an toàn với việc xử lý và độ cẩn trọng thông thường;
b. Vật phẩm có thể gây nguy hại cho tàu bay hoặc người hoặc tài sản trên tàu bay, như các loại vật phẩm quy định trong Các quy định về Hàng hóa Nguy hiểm của tổ chức hàng không thế giới (ICAO) và Hiệp hội vận tải hàng không thế giới (IATA) và trong Điều lệ vận chuyển và Các điều khoản hợp đồng của chúng tôi;
b. Vật phẩm bị cấm theo quy định của luật áp dụng, quy định hoặc lệnh của bất kỳ quốc gia nào nơi bay đến, bay đi và bay qua;
c. Các vật phẩm theo nhận định của chúng tôi là không thích hợp cho việc vận chuyển do trọng lượng, hình dáng, kích thước hoặc tính chất của chúng;
d. Vật phẩm dễ vỡ hoặc dễ hỏng;
e. Động vật sống hoặc chết;
f. Hài cốt hoặc động vật;
g. Hải sản tươi sống hoặc đông lạnh hoặc các loại thịt, với điều kiện các vật phẩm này có thể vận chuyển dưới dạng hành lý xách tay, nếu chúng tôi chấp thuận rằng chúng đã được đóng gói đúng quy cách. Chỉ những thùng xốp và/hoặc thùng giữ lạnh chứa đựng thực phẩm khô/không bị hư hỏng có thể được phép làm thủ tục, sau khi các cơ quan chức năng đã kiểm tra nội dung bên trong. Nếu Hành khách từ chối việc kiểm tra, thì chúng tôi có quyền từ chối vận chuyển Hành lý;
h. Súng và đạn dược;
i. Chất nổ, khí gas dễ cháy hoặc không cháy (như bình xịt phun sơn, khí butan, gas nạp bật lửa), khí làm lạnh (như bình dưỡng khí dưới nước, nitơ lỏng), chất lỏng dễ cháy (như sơn, chất pha loãng, dung môi); chất rắn dễ cháy (như diêm, bật lửa); hợp chất oxy hữu cơ (như nhựa cây); chất độc, chất lây nhiễm (như virut, vi khuẩn); chất phóng xạ (như Ra-đi); chất ăn mòn (như axit, kiềm, thủy ngân, nhiệt kế), chất có từ tính, vật liệu oxy hóa (như chất tẩy trắng); và
j. Vũ khí như súng, kiếm, dao, roi cao su, roi điện, gậy điện, gang tay điện, lựu đạn cay, súng bắn hơi cay, ngạt, độc, gây mê, súng bắn đan nhựa, cao su, súng bắn laze, súng bắn đinh, súng bắn từ trường, súng bắn pháo hiệu, còng tay số 8 bằng kim loại, còng tay bằng dây nhựa và  các vật phẩm tương tự.

8.2 Hàng hóa có giá trị và dễ vỡ: Hành khách được khuyến cáo không để các vật phẩm này trong hành lý ký gửi. Nếu các vật phẩm này được để hành lý ký gửi, khách hàng sẽ chịu mọi rủi ro liên quan. Hàng hóa có giá trị/dễ vỡ bao gồm tiền, nữ trang, kim loại quý hiếm, đồ dùng bằng bạc, đồ điện tử, máy vi tính, máy ảnh, máy quay phim, giấy tờ có thể chuyển nhượng, chứng khoán, các giấy tờ có giá trị khác, hộ chiếu và giấy tờ tùy thân

8.3 Quyền kiểm tra: Vì các lý do an toàn và an ninh, chúng tôi có thể yêu cầu Quý khách và hành lý phải qua kiểm soát, soi chiếu bằng X-quang hoặc các hình thức soi chiếu khác. Chúng tôi có quyền kiểm tra vắng mặt hành lý của Quý khách, nếu không tìm được Quý khách, nhằm mục đích kiểm tra xem Quý khách có hoặc hành lý của Quý khách có chứa hàng hóa cấm hoặc không được chấp thuận hay không. Nếu Quý khách từ chối việc kiểm tra hoặc soi chiếu như vậy, chúng tôi có quyền từ chối vận chuyển Quý khách và hành lý của Quý khách mà không hoàn trả lại cước vận chuyển và không chịu trách nhiệm gì khác với Quý khách. Trong trường hợp việc kiểm tra, soi chiếu gây ra thương tích cho Quý khách hoặc tổn thất cho hành lý, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho thương tích hoặc tổn thất đó, nếu không phải do lỗi hoặc sơ suất của chúng tôi.

8.4 Hành lý ký gửi: Sau khi hành lý được bàn giao cho chúng tôi để kiểm tra, chúng tôi sẽ bảo quản hành lý đó và phát hành một thẻ Hành lý cho mỗi kiện hành lý. Hành lý ký gửi phải có tên Quý khách hoặc các có nhận dạng cá nhân được gắn một cách an toàn trên đó. Hành lý ký gửi được vận chuyển trên cùng tàu bay với Quý khách, trừ khi chúng tôi quyết định vận chuyển hành lý đó trên chuyến bay khác do các lý do an toàn, an ninh hoặc khai thác. Nếu hành lý của Quý khách được vận chuyển trên chuyến bay sau, chúng tôi sẽ giao hành lý đó cho Quý khách trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi chuyến bay đó đến, Quý khách bắt buộc phải có mặt để làm thủ tục hải quan theo luật định. 
Chúng tôi sẽ tính phí hành lý  cho việc vận chuyển Hành lý ký gửi. Quý khách có thể mua  các gói hạn mức hành lý ký gửi tùy theo chính sách hiện hành của chúng tôi được công bố vào từng thời điểm. Hành khách ký gửi hành lý vượt quá hạn mức hành lý đã mua khi mua vé sẽ phải trả thêm phí trên từng kilôgam vượt hạn mức tại quầy thủ tục.  Quý khách có thể tham khảo Biểu Phí của chúng tôi để có thêm chi tiết về các mức cước phí. Phí hành lý không được hoàn lại và không được  chuyển nhượng. 
Chúng tôi không chấp nhận vận chuyển bất kỳ kiện hành lý nào có trong lượng vượt quá 32kg và kích thước không vượt quá 81 cm chiều cao, 119 cm chiều rộng và 119 cm chiều sâu. Giới hạn trọng lượng này không áp dụng đối với các thiết bị hỗ trợ di chuyển.
Các dụng cụ thể thao có thể được vận chuyển trong khoang hàng sau khi được thanh toán phí quy định trong Biểu Phí với rủi ro do Quý khách tự chịu. Vì vậy, Quý khách nên mua bảo hiểm cần thiết cho các dụng cụ này. 

8.5 Hành lý xách tay: Hành khách (ngoại trừ trẻ nhỏ) được phép mang 1(một) kiện hành lý xách tay lên tàu bay. Hành lý xách tay không được có kích thước vượt quá 56cm x 36cm x 23 cm và trọng lượng không vượt quá 7 kg. Hành lý như vậy phải vừa vào dưới chỗ ngồi trước mặt Quý khách hoặc vào ngăn hành lý trong khoang hành khách.Các kiện hành lý mà chúng tôi xác định là vượt quá trọng lượng hoặc có kích thước khó chịu sẽ không được phép mang lên tàu bay. Các nhạc cụ vượt quá kích thước hành lý xách tay nhưng có trọng lượng dưới 75kg có thể được phép mang lên khoang hành khách, nếu Quý khách mua thêm chỗ ngồi riêng cho dụng cụ đó và thanh toán cước vận chuyển thích hợp.
Nếu hành lý xách tay của quý khách không đáp ứng các quy định của chúng tôi hoặc các quy định an ninh và an toàn hàng không thì hành lý đó phải được ký gửi hoặc có thể bị từ chối vận chuyển.

8.6 Nhận lại hành lý: Quý khách sẽ nhận lại hành lý ngay khi hành lý được vận chuyển đến điểm đến. Nếu Quý khách không nhận hành lý trong khoảng thời gian hợp lý và chúng tôi phải lưu giữ hành lý, chúng tôi có thể tính phí lưu kho. Nếu Quý khách không nhận hành lý ký gửi của mình trong vòng 2 tháng, chúng tôi sẽ có thể vứt bỏ hành lý đó mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào với Quý khách. Chỉ người có thẻ hành lý đã được cấp cho hành khách khi làm thủ tục ký gửi hành lý mới được quyền nhận hành lý. Nếu người nhận hành lý không xuất trình được thẻ hành lý, chúng tôi sẽ chỉ giao hành lý cho người đó, nếu người đó chứng minh được với chúng tôi về quyền với hành lý đó, và nếu chúng tôi có yêu cầu thì người đó phải cung cấp đảm bảo thích hợp để bồi hoàn cho chúng tôi mọi mất mát, thiệt hại hoặc chi phí mà chúng tôi có thể phải chịu do việc bàn giao hành lý đó. Việc người giữ thẻ hành lý chấp nhận hành lý tại thời điểm bàn giao là chứng cứ hiển nhiên cho việc hành lý đã được bàn giao trong điều kiện tốt và phù hợp với hợp đồng vận chuyển với chúng tôi.
 
9. Lịch bay, hủy chuyến

9.1 Lịch bay: Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để trách chậm trễ trong việc vận chuyển Quý khách và hành lý của Quý khách. Chúng tôi sẽ cố gắng để tuân thủ lịch bay đã công bố hiện hành. Tuy nhiên, giờ bay thể hiện trên lịch bay hoặc bất kỳ nơi nào khác có thể được thay đổi bất cứ lúc nào và chúng tôi không chịu tránh nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào cho bất kỳ tổn thất nào mà hành khách phải chịu do việc thay đổi gây ra. Việc thông tin về lịch bay sẽ được thông báo tới Quý khách theo quy định của Luật Hàng không và của các cơ quan quản lý nhà nước.

9.2 Hủy chuyến, thay đổi lịch bay:  Vào bất kỳ thời điểm nào sau khi Quý khách mua vé, chúng tôi có thể thay đổi lịch bay và/hoặc hủy chuyến, chấm dứt khai thác, chuyển hướng hoặc chậm chuyến vì lý do an toàn, lý do thương mại hoặc bất kỳ lý do hợp lý nào khác. Trong trường hợp hủy chuyến hoặc chậm chuyến quá 3 giờ so với thời gian khởi hành dự kiến, quý khách được phép lựa chọn:
a. Bay trên chuyến bay còn trống chỗ kế tiếp của chúng tôi mà không thu thêm phí; hoặc
b. Bay vào thời điểm khác, giữ lại giá trị cước vận chuyển của Quý khách trên hệ thống của chúng tôi, với điều kiện Quý khách đặt chỗ lại trong vòng 3 tháng kể từ thời điểm đó.
c. Hoàn lại tiền vé quý khách đã thanh toán cho chặng bay bị hủy, bao gồm các khoản: giá cước, các khoản thuế, phí do Chính phủ, nhà chức trách sân bay quy định, giá phục vụ hành khách tại cảng hàng không, sân bay mà hãng hàng không thu hộ; và các khoản phí khác có liên quan cho chặng bay bị hủy.

10. Hoàn vé

10.1. Hoàn vé tự nguyện: Tùy thuộc vào loại vé mà Quý khách mua mà vé có được phép hoàn hay không. Trong trường hợp được phép hoàn, việc hoàn vé theo yêu cầu của Quý khách chỉ được thực hiện thông qua hình thức bảo lưu số tiền vé và dùng cho lần mua sau (Creditshell), không được hoàn lại bằng tiền mặt. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cụ thể, với những lý do bất khả kháng hoặc theo Quy định của Pháp luật, chúng tôi sẽ xem xét để cho phép hoàn bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng (nếu Quý khách thanh toán bằng thẻ tín dụng).

10.2. Hoàn vé không tự nguyện: trong trường hợp hủy chuyến, Quý khách có thể lựa chọn hình thức hoàn bằng Creditshell hoặc bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng (nếu Quý khách thanh toán bằng thẻ tín dụng). Việc hoàn tiền bằng tiền mặt được thực hiện tại các Phòng vé hoặc Đại lý được chỉ định của chúng tôi.

11. Ứng xử trên chuyến bay

11.1 Nếu chúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng hành vi của Quý khách trên máy bay là nhằm gây nguy hại cho máy bay hay bất kỳ người nào hoặc tài sản nào trên máy bay, hoặc gây rối, cản trở phi hành đoàn thực hiện nhiệm vụ của họ, hoặc không tuân thủ bất kỳ chỉ thị nào của phi hành đoàn, bao gồm, nhưng không giới hạn ở các chỉ thị liên quan đến hút thuốc lá, rượu, sử dụng điện thoại di động, hoặc có bất kỳ lời nói nào đe dọa, ngược đãi hoặc xúc phạm với phi hành đoàn hoặc có thái độ xử sự gây khó chịu, bất tiện, thiệt hại hoặc thương tích cho các hành khách khác hoặc phi hành đoàn, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp mà chúng tôi cho là cần thiết để ngăn chặn việc tiếp diễn các hành vi đó, kể cả việc cách ly. Hành khách có thể bị buộc rời khỏi máy bay hay bị từ chối vận chuyển tiếp tại bất kỳ điểm nào và có thể bị truy tố do những hành vi vi phạm trên máy bay.

11.2 Nếu do hành vi của Quý khách mà chúng tôi, trên cơ sở cân nhắc hợp lý, quyết định đổi hướng máy bay để Quý khách rời khỏi máy bay, Quý khách sẽ phải chịu mọi phí tổn dưới bất kỳ hình thức nào mà chúng tôi phải chịu do việc đổi hướng đó. 

11.3 Vì các lý do an toàn, chúng tôi có thể cấm hoặc giới hạn sử dụng trên máy bay các thiết bị điện tử, bao gồm, nhưng không giới hạn ở điện thoại di động, máy tính xách tay, máy ghi âm bỏ túi, radio cầm tay, máy nghe CD, trò chơi điện tử hoặc phương tiện truyền tín hiệu bao gồm trò chơi điều khiển từ xa và bộ đàm. Máy trợ thính và nhịp tim được phép sử dụng.

11.4 Hành khách không được mang theo thức ăn lên tàu bay để tiêu dùng. Hút thuốc lá bị cấm trên tất cả các chuyến bay của chúng tôi. 
 
12. Giới hạn trách nhiệm

12.1 Thông báo theo công ước Warsaw và Montreal: Nếu hành trình của hành khách có điểm đến cuối cùng hoặc có điểm dừng ở một quốc gia không phải là quốc gia khởi hành, Công ước Warsaw hoặc công ước Montreal năm 1999 sẽ điều chỉnh và trong hầu hết các trường hợp sẽ giới hạn trách nhiệm của người vận chuyển đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích và đối với việc mất, hoặc thiệt hại hành lý.

12.2 Giới hạn trách nhiệm vận chuyển hành lý: Trách nhiệm đối với tổn thất, chậm trễ, hoặc thiệt hại đối với hành lý được giới hạn, nếu giá trị cao hơn không được khai báo trước và các khoản phí bổ sung chưa được thanh toán. Trách nhiệm đối với chuyến bay quốc nội và quốc tế được áp dụng khác nhau tùy thuộc vào luật pháp liên quan. 

12.3 Trường hợp công ước Warsaw không áp dụng: Trong trường hợp việc vận chuyển Quý khách không tuân theo các quy định về trách nhiệm của Công ước Warsaw, các quy tắc sau đây sẽ được áp dụng: 
a. Bất kỳ trách nhiệm nào của chúng tôi về Thiệt hại sẽ được giảm bớt nếu như có sơ xuất ở phía Quý khách gây ra hoặc góp phần gây ra thiệt hại đó theo quy định của luật áp dụng. 
b. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với thiệt hại với hành lý kí gửi hoặc hành lý xách tay, trừ trường hợp thiệt hại đó do sơ suất của chúng tôi và hành lý đó nằm trong tầm kiểm soát hay lưu giữ của chúng tôi.
c. Trừ trường hợp hành động hoặc không hành động với chủ ý gây thiệt hại hoặc do bất cẩn nhưng biết rằng thiệt hại có thể xảy ra, trách nhiệm của chúng tôi trong trường hợp thiệt hại về hành lý ký gửi và hành lý xách tay sẽ giới hạn ở mức quy định trong Biểu Phí. Nếu Thẻ hành lý không ghi cân nặng thì Hành lý đó được coi là không vượt quá hạn mức được miễn cước áp dụng cho hạng vận chuyển liên quan. Trong trường hợp Hành lý ký gửi được kê khai giá trị cao hơn bằng văn bản thì trách nhiệm của chúng tôi sẽ giới hạn ở mức giá trị cao hơn đã được kê khai đó.
d. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với  thiệt hại về hành lý của hành khách phát sinh từ việc chúng tôi tuân thủ theo luật hoặc quy định của Chính phủ hoặc việc Quý khách không tuân thủ với các điều đó.  
e. Trừ trường hợp có các quy định cụ thể khác trong Điều lệ vận chuyển này, chúng tôi chỉ có trách nhiệm đối với những thiệt hại có thể được kiểm chứng và có thể bồi thường, cho các tổn thất có thể chứng minh và các chi phí theo quy định của luật áp dụng.
f. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất cứ  thiệt hại  nào do hành lý của Quý khách gây ra. Quý khách sẽ phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại do hành lý của mình gây ra cho người khác hoặc tài sản khác, bao gồm cả tài sản của chúng tôi.
g. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào với những vật phẩm không được phép để trong hành lý ký gửi và Hành lý xách tay, bao gồm, nhưng không giới hạn ở những vật dễ vỡ hoặc dễ hỏng, những vật có giá trị đặc biệt như tiền, đồ trang sức, đá quý, máy tính, đồ điện tử cá nhân, giấy tờ có giá trị, chứng khoán hoặc giấy tờ có giá khác, tài liệu kinh doanh, hộ chiếu và các giấy tờ tùy thân khác, và giấy xác nhận quyền hoặc mẫu vật.
h. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các trường hợp bệnh tật, hoặc tàn tật, kể cả tử vong, có nguyên nhân từ thể trạng của Quý khách, hoặc cho các trường hợp suy yếu thể trạng đó.
i. Hợp đồng vận chuyển bao gồm Điều lệ vận chuyển này và các miễn trừ hoặc giới hạn trách nhiệm được áp dụng cho các Đại lý được ủy quyền, nhân viên, người lao động và đại diện của chúng tôi trong cùng phạm vi như áp dụng đối với chính chúng tôi. Tổng mức bồi thường từ chúng tôi hay từ Đại lý được ủy quyền, nhân viên, người lao động và đại diện của chúng tôi chi trả cho Quý khách sẽ không vượt quá tổng mức trách nhiệm của chúng tôi, nếu có.
j. Không có điều khoản nào trong Điều lệ vận chuyển này hoặc trong các điều khoản hợp đồng có nội dung từ bỏ bất kỳ trường hợp miễn trừ hoặc giới hạn trách nhiệm nào của chúng tôi theo Công ước Warsaw hoặc bất kỳ Công ước hay luật áp dụng nào khác, trừ trường hợp chúng tôi có quy định cụ thể khác.
 
13. Giới hạn khiếu nại và khởi kiện

13.1 Thông báo khiếu nại: Nếu Quý khách muốn khiếu nại hoặc khởi kiện liên quan đến Thiệt hại đối với hành lý ký gửi, Quý khách phải thông báo cho chúng tôi ngay khi phát hiện ra thiệt hại, và muộn nhất là trong vòng 7 (bảy) ngày kể từ khi nhận hành lý. Nếu Quý khách muốn khiếu nại hoặc khởi kiện liên quan đến việc vận chuyển chậm hành lý ký gửi, Quý khách phải thông báo cho chúng tôi trong vòng 21 (hai mươi mốt) ngày kể từ ngày hành lý được chuyển đến cho Quý khách. Mọi thông báo như vậy phải được lập thành văn bản và gửi theo đường bưu điện hoặc giao trực tiếp cho chúng tôi trong thời hạn nêu trên.

13.2 Thời hạn khởi kiện: Bất cứ quyền bồi thường thiệt hại nào sẽ bị hủy bỏ, nếu việc khởi kiện chúng tôi không được thực hiện trong vòng 2 (hai) năm kể từ ngày Quý khách đến điểm đến, hoặc ngày máy bay dự kiến đến, hoặc ngày việc vận chuyển bị chấm dứt. Phương pháp tính toán thời hạn sẽ được xác định theo luật của tòa án thụ lý vụ kiện. 
 
14. Thay Đổi và Từ Bỏ

14.1 Không một Đại lý, nhân viên hay đại diện nào của chúng tôi có quyền thay đổi, điều chỉnh hoặc từ bỏ bất kỳ điều khoản nào của Điều lệ vận chuyển này.

Thông tin cần biết khác:

8/8/2014 - Thời gian giữ chỗ của vé là bao nhiêu lâu?
8/8/2014 - Khi đi máy bay cần những loại giấy tờ tùy thân nào?
31/5/2013 - Điều lệ vận chuyển
31/5/2013 - Điều kiện vé VietjetAir
31/5/2013 - Phí và Lệ Phí VietjetAir
31/5/2013 - Đội Bay VietJet
31/5/2013 - Thông tin VietJetAir
8/4/2012 - Thông tin cần biết khi làm Visa
8/4/2012 - Quy định Hãng hàng không JVietnam Airlines
8/4/2012 - Quy định Hãng hàng không Jetstar
8/4/2012 - Quy định Hãng hàng không Air Mekong
8/4/2012 - Dịch vụ trẻ em đi một mình
8/4/2012 - Hạng Thương Gia
8/4/2012 - Hạng Phổ Thông đặc biệt
8/4/2012 - Hạng Phổ Thông
Đặt vé máy bay Online
Nội địa   Quốc tế   Khứ hồi
Ngày đi: (*)   
Giờ đi:
Người lớn Trẻ em Em bé
Hỗ trợ trực tuyến
Hôm nay: 18 - Tất cả: 408,253
 
Tin tức
Du lịch Đà Nẵng
Lịch bay VietjetAir mùa hè 201
VUI HÈ SÀNH ĐIỆU TẠI THÁI LAN
Cái bắt tay trên không
Vietnam Airlines muốn bán cổ p
Cơ hội bay hè giá rẻ đặc biệt
Air Mekong mở thêm nhiều chuyế
Công bố quy hoạch cảng hàng kh
Dịch vụ
Dịch vụ hành lý
Cho thuê xe du lịch tại TP Vin
Dịch vụ giao vé tại nhà
Đón tiễn khách tại sân bay
Bán vé máy bay giá gốc
Thông tin cần biết
Thời gian giữ chỗ của vé là ba
Khi đi máy bay cần những loại
Điều lệ vận chuyển
Điều kiện vé VietjetAir
Phí và Lệ Phí VietjetAir
Đội Bay VietJet
Thông tin VietJetAir
Thông tin cần biết khi làm Vis
Video clips
Du lịch Thành Phố vinh
Du lịch Thành Phố Hồ Chí Minh
Du lịch Thủ Đô Hà Nội
Du lịch Nha Trang - Khánh Hoà
Hãng hàng không VietjetAir
Hãng hàng không Vietnam Airlin
Hãng hàng không Jetstar Pacifi
Hãng hàng không Air Mekong